Image
Wiêcej zdjêæ w galerii

 

Papież Jan Paweł II, nasz kochany Ojciec Święty, Papież Polak, dzisiaj Sługa Boży, który jak wierzymy, należy już do grona Świętych w niebie.

 

Był niezwykłym Człowiekiem w dziejach Polski i świata. Jego życie, pontyfikat zmieniły losy wielu ludzi, a nawet narodów. Chcieliśmy przypomnieć postać Papieża Jana Pawła II, Jego życie, służbę Bogu i ludziom, aby zawsze pozostał w naszych myślach i sercach.

 

Dnia 20 października 2007 roku klasa 7A z wych. Haliną Kuczek i kl.7B z wych. Ewą Górski przygotowali część aorystyczną z okazji 29 rocznicy wyboru Polaka Karola Wojtyły na papieża. Apel obejrzeli: Dyrekcja pani Zofia Barczyk, uczniowie od klas 4-8 szkoły podstawowej i uczniowie klas 1-3 liceum wraz z wychowawcami.

 

 

Do wszystkich przemawiał sam papież Jan Paweł II z nagrań archiwalnych, wszyscy zaśpiewali ulubioną pieśń Ojca Świętego pt. „Barka”, cała oprawa muzyczna to były pieśni bardzo bliskie sercu Jana Pawła II.

 

Uczniowie klas 7 podsumowali 26 lat pontyfikatu papieża: Papież- Przyjaciel Dzieci i Młodzieży,

Papież- Cierpienia

Papież- Miłości

Papież- Góral i Turysta

Papież- Pielgrzym Pokoju.

 

Apel zakończył się wspólną modlitwą o beatyfikację naszego papieża.

 

By uczcić Papieża trzeba dobrać słowa,
by prawdziwa była zawsze słów wymowa;
o Jego wielkości i pracy codziennej,
o Jego wysiłku, miłości niezmiennej.

Dla tego, co dobre i co sprawiedliwe,
co oznacza prawdę i to, co uczciwe.

Pracowite życie naszego Papieża,
bo On nieustannie do pokoju zmierzał.
Wołał o sumienność, prosił o uczciwość,
wzywał o rozsądek i o sprawiedliwość.

Tę wielkość Papieża dobrocią się mierzy,
bo do grona Wielkich Jan Paweł II należy.